Training visiebepaling

Nadat we in de juiste stemming en groei-mindset zijn gekomen gaan we dieper in op onze functie en de daarbij horende kwaliteiten. Welke gedachten hebben de afzonderlijke werknemers hierover en in hoeverre zijn we het met elkaar eens? Hoe krijgen we de neuzen dezelfde kant op? Welke concessies willen we doen en welke niet? Waar zou de nadruk moeten liggen? Aan het einde van de dag kunnen we samen een principe-uitspraak formuleren waar iedereen zich in kan vinden. Deze training biedt, naast het feit dat je elkaar op een wat dieper niveau leert kennen, vooral helderheid en richting voor het team en ieders belangrijke, individuele rol daarin.

Team- en zelfanalyse

Met behulp van persoonlijkheidsanalyse programma’s zoals DISC, Kolb of … kijk je eerst naar jezelf, om vervolgens ook de ander in een “hokje te plaatsen”. Wat voor team zijn jullie? Waar zitten jullie zwakten en waar zit jullie kracht? Hoe ranken we onszelf ten opzichte van elkaar?

We brainstormen samen om erachter te komen hoe we de groepsdynamiek/ teamplattegrond zo effectief mogelijk kunnen gebruiken om als team optimaal te functioneren en de best mogelijke resultaten te behalen. Waar missen we misschien nog iets en hoe kunnen we dat toch bereiken?

Training effectief zelfmanagement

Als team volg je een training waarin de nadrukt ligt op effectief zelfmanagement, maar waar, door de verschillende werkvormen, ook een sfeer ontstaat waarin je samen kunt groeien. Je wordt uitgenodigd je open te stellen en te delen, want delen is vermenigvuldigen. Van bewustwording over eigen gedrag en gedachten gaan we naar het optimaliseren van de samenwerking. Je zult de training verlaten met een gevoel van saamhorigheid en empathie richting je team, maar zult ook handvatten gekregen hebben om jezelf tot een hoger resultaat te krijgen. Daarnaast heb je je teamgenoten beter leren kennen, waardoor de samenwerking alleen maar beter zal gaan.

Teambuilding

Wanneer een team net gevormd is moet het nog gebouwd worden: team “building”. Je kunt dit belangrijke proces een flinke boost en een duwtje in de juiste richting geven door ervoor te kiezen een dag(deel) teambuilding met mij te doen. Natuurlijk nemen we ruim de tijd voor een (hernieuwde of diepere) kennismaking en creëren we samen een veilige sfeer waarin delen vanzelfsprekend wordt. Door allemaal kritisch naar jezelf te kijken en dit met elkaar te delen komt er een steeds duidelijker beeld van dit team.

Aan het einde van de dag is het voor iedereen helder in wat voor team ze zitten en wat hun rol binnen dit team is.

Intervisie en reflectie voor teams

Intervisie is een manier van leren, waarbij je in een groep met “peers” (mensen in dezelfde situatie) van en met elkaar leert door het samen bespreken van een ingebrachte casus. Je diept samen de casus uit en formuleert een advies, waardoor je jezelf ook alvast van advies dient, voor wanneer jij in eenzelfde situatie terecht zult komen. Als intervisie op een geschikte manier wordt toegepast in de organisatie heeft het een positief effect op de sfeer in de groep. Het versterkt het gevoel van solidariteit tussen verschillende werknemers, of zelfs tussen mensen in het algemeen. Ook helpt het de werknemer een bewustzijn ontwikkelen en te leren om te verbeteren op basis van ervaringen en intervisie sessies. Bij dat laatste sluit de reflectie mooi aan; door te reflecteren op je/jullie gedrag, gedachten en gevoelens groeit het bewustzijn ook enorm. Je leert jezelf en het team echt op een dieper niveau kennen, waardoor je uiteindelijk betere resultaten zult behalen in een nog fijnere werksfeer. Dat wil toch iedereen? Zowel individueel, als samen.

Voor alle teamtrainingen geldt:

In overleg met het team of de leidinggevende stellen we een dag(deel) samen met een toegespitste inhoud voor het betreffende team.